Struktura urzędu gminy

ostatnia zmiana: 15.03.2019

Inne informacje

 

URZĄD GMINY LESZNO

Al. Wojska Polskiego 21

05-084 Leszno

e-mail: urzad@gminaleszno.pl

Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające nazwisko i adres pocztowy nadawcy.

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Leszno


Wójt Gminy Leszno - Grzegorz Banaszkiewicz

e-mail: wojtgminy@gminaleszno.pl

Interesanci są przyjmowani przez Wójta
w poniedziałki w godzinach 14:00-18:00.


Referat Finansowy

Skarbnik Gminy Leszno - Urszula Jeziorska

e-mail: ujeziorska@gminaleszno.pl, podatki@gminaleszno.plReferat Organizacyjno-Administracyjny

Kierownik Referatu: Monika Jaskulska

e-mail: mjaskulska@gminaleszno.pl

tel. wew. 104

 


Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościmi

Kierownik Referatu: Agnieszka Malinowska

e-mail: zpgn@gminaleszno.pl

tel. wew. 111

Geodezja i gospodarka nieruchomościami - tel. wew. 113.

 


Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

e-mail: inwestycje@gminaleszno.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@gminaleszno.pl

Inwestycje - tel. wew. 107

Zamówienia publiczne - tel. wew. 108

 


Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu: Piotr Czajkowski

e-mail: drogi@gminaleszno.pl, oswietlenie@gminaleszno.pl, odpady@gminaleszno.pl

e-mail: dgamdzyk@gminaleszno.pl - Zastępca Kierownika Referatu

Gospodarka komunalna - tel. wew. 110

Gospodarka odpadami - tel. wew. 117

odpady@gminaleszno.pl

odpady.oplaty@gminaleszno.pl

 


Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika USC: Bogdan Skibiński

e-mail: usc@gminaleszno.pl

tel. wew. 125

 


Oświata, Kultura i Sport

e-mail: edukacja@gminaleszno.pl

tel. wew. 128

 


Promocja i współpraca z organizacjami pozarządowymi

e-mail: promocja@gminaleszno.pl

tel. wew. 117

 


Ochrona Środowiska, Rolnictwo i Leśnictwo

e-mail: srodowisko@gminaleszno.pl

tel. wew. 105

 


Ewidencja Działalności Gospodarczej

tel. wew. 112

 


Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych i obywatelskich

e-mail: sprawyobronne@gminaleszno.pl

tel. wew. 127

 


Biuro Rady Gminy Leszno

e-mail: biurorady@gminaleszno.pl

tel. wew. 106

 

Wszystkie druki potrzebne do załatwienia spraw w Urzędzie Gminy Leszno dostępne są na stronie: www.leszno.bipgminy.pl

 

 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010